46 Butang Shortcut Microsoft Word Yang Memudahkan Kerja Anda | One Heart Print
Design Tips & Info

46 Butang Shortcut Microsoft Word Yang Memudahkan Kerja Anda

By January 14, 2021No Comments

Menggunakan shortcut key boleh menjimatkan banyak masa.

 

Microsoft Word merupakan perisian penting untuk kebanyakan perniagaan dan pejabat, tetapi adakah anda menggunakannya dengan efisien?

Sekiranya anda mencapai tetikus untuk melaksanakan sesuatu, anda hanya memperlahankan kelajuan menaip anda. Shorcut key dapat menjimatkan banyak masa, jadi ini adalah panduan untuk shortcut key yang berguna untuk perisian Word yang mesti anda guna mulai hari ini.

Ringkasan Shortcut Untuk Word

Anda boleh guna Shortcut Bar untuk melaksanakan hampir semua tugas dalam Word, tetapi anda akan dapati Shortcut Key pada papan kekunci lebih senang digunakan. Berikut adalah 45 shortcut key yang biasa digunakan untuk Word.

Anda boleh gunakan senarai ini sebagai rujukan.

Nota: Senarai ini berfungsi untuk kedua-dua Windows and MacOS, tetapi jika anda menggunakan Mac, gantikan “Ctrl,” dengan butang Command.

Bekerja dengan dokumen

 • Open a document: Ctrl + O
 • Create a new document: Ctrl + N
 • Save the current document: Ctrl + S
 • Open the Save As window: F12
 • Close the current document: Ctrl + W
 • Split the window: Alt + Ctrl + S

Menggerakkan kursor teks

 • Move the insertion point: Arrow
 • Move one word at a time: Ctrl + Left/Right Arrow
 • Move one paragraph at a time: Ctrl + Up/Down Arrow
 • Move to the beginning of the current line: Home
 • Move to the beginning of the document: Ctrl + Home
 • Move to end of the current line: Ctrl + End
 • Move to end of the document: Ctrl + End

Menyunting dokumen

 • Cut the current selection: Ctrl + X
 • Copy the current selection: Ctrl + C
 • Paste the contents of the clipboard: Ctrl + V
 • Bold: Ctrl + B
 • Italics: Ctrl + I
 • Underline: Ctrl + U
 • Underline words only: Ctrl + Shift + W
 • Center: Ctrl + E
 • Make the font smaller: Ctrl + [
 • Make the font bigger: Ctrl + ]
 • Change text to uppercase: Ctrl + Shift + A
 • Change text to lowercase: Ctrl + Shift K
 • Insert a page break: Ctrl + Enter
 • Add a hyperlink: Ctrl + K

Memilih Teks

 • Select everything in the document: Ctrl + A
 • Select text one character at a time: Shift + Arrow
 • Select text one word at a time: Ctrl + Shift + Arrow
 • Select from insertion point back to start of the line: Shift + Home
 • Select from the insertion point to end of the line: Shift + End
 • Enter selection mode: F8
 • Cut text to the spike: Ctrl + F3
 • Paste the spike: Ctrl + Shift + F3

Menggunakan jadual

 • Move to the next cell: Tab
 • Move to the previous cell: Shift + Tab
 • Move to the first cell in a row: Alt + Home
 • Move to the last cell in a row: Alt + End
 • Move to the top of a column: Alt + Page Up
 • Move to the bottom of a column: Alt + Page Down

Lain-lain

 • Undo: Ctrl + Z
 • Redo: Ctrl + Y
 • Help: F1
 • Zoom: Alt + W, Q
 • Cancel: Esc

Invite & Earn

X
Signup to start sharing your link
Signup